Organisatie

Het bestuur van de Stichting Taalfeest Amersfoort wordt gevormd door drie leden van het voormalige dicteecomité:  
Dirk Kooiman (voorzitter), Martin Lorijn (secretaris) en Roeleke de Witte (penningmeester).

Zij worden ondersteund door:
Guido de Wijs, o.a. tekstschrijver van zes Amersfoortse dictees, Nynke Geertsma, oud-stadsdichter, dicteewinnares en tekstschrijver van drie Amersfoortse dictees, Corry Samson, oud-docent Nederlands van het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt, Marjolein Hassink, Antoine van Roemburg, Karin Horst van bibliotheek Eemland en Esther Bevers, freelance tekstschrijver en schrijfdocent bij Schrijven in Amersfoort.