Organisatie

Het bestuur van de Stichting Taalfeest Amersfoort wordt gevormd door drie leden van het voormalige dicteecomité:  
Dirk Kooiman (voorzitter), Martin Lorijn (secretaris) en Roeleke de Witte (penningmeester).

Zij worden ondersteund door:
Guido de Wijs, o.a. tekstschrijver van zes Amersfoortse dictees, Nynke Geertsma, oud-stadsdichter, dicteewinnares en tekstschrijver van drie Amersfoortse dictees, Corry Samson, oud-docent Nederlands van het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt, Marianne van Omme, voorzitter van de Volksuniversiteit Amersfoort, Karin Horst van bibliotheek Eemland en Esther Bevers, freelance tekstschrijver en schrijfdocent bij Schrijven in Amersfoort.