In februari 2018 is voor de achtste en laatste keer het Groot Amersfoorts Dictee (GAD) georganiseerd. De organisatie daarvan lag in handen van een comité, bestaande uit vijf leden, en viel onder de verantwoordelijkheid van de Volksuniversiteit Amersfoort.

Na de laatste versie van het GAD is het comité samen met andere  taalgeïnteresseerden gaan nadenken over een vervolg van het GAD waarbij meer aspecten van taal aan bod zouden komen. Dat heeft geresulteerd in een plan voor een Taalfeest Amersfoort in het Eemhuis, waarbij verschillende partijen hun bijdrage leveren.

Om dit Taalfeest te organiseren is een stichting opgericht, genoemd ‘Stichting Taalfeest Amersfoort’. Het bestuur van de stichting bestaat uit: Dirk Kooiman (voorzitter), Martin Lorijn (secretaris) en Roeleke de Witte (penningmeester).

Op 7 maart 2019 vond het Taalfeest voor het eerst plaats in het Eemhuis. Bij de voorbereiding en organisatie waren medewerkers betrokken van de bibliotheek, het KAdE Café, de Volksuniversiteit en een van de activiteiten vond plaats in Café Bruis (Scholen in de Kunst).

Klik hier voor een verslag.

De tweede editie van het Taalfeest Amersfoort op donderdagavond 28 oktober 2021 is zeer geslaagd te noemen. Fijn dat we na enkele keren uitstellen weer met een grote groep taalliefhebbers bij elkaar konden zijn. Hoewel het werkelijk aantal bezoekers iets achterbleef bij de aanmeldingen vooraf (130 kaartjes à € 12,50), was er toch een verwachtingsvolle en bruisende sfeer in het Eemhuis.

Een uitgebreid verslag van het taalfeest vind u hier. De foto's van 2021 zijn te bewonderen op de fotopagina en zijn gemaakt door Cees Wouda.

Op 3 november 2022 vond de derde editie plaats van Taalfeest Amersfoort. Een honderdtal enthousiaste bezoekers genoot volop van de optredens van Wim Daniels, Ringo Maurer, Lidewijde Paris, Ilse Jobse, Twan Vet en Jelle Koolstra. Veertig van hen deden ook mee aan de pubspelquiz van Corry Samson en Moos Hoek. De foto's zijn te bewonderen op de fotopagina en een uitgebreid verslag vind u hier.