In verband met het coronavirus kon het taalfeest van maart 2020 niet doorgaan. We hadden een nieuwe datum vastgesteld: donderdag 11 maart 2021 (in de jaarlijkse Boekenweek). Gezien de huidige situatie kan ook dit niet doorgaan. We denken nu aan het najaar, september of oktober.

Dit jaar komen nog meer aspecten van taal aan bod dan in de eerste editie. Er is voor het eerst een workshop “gebarentaal”, er is aandacht voor laaggeletterden met een speciale “taalshow”. Ingmar Heytze geeft een workshop poëzie, Gaston Dorren leert je in drie kwartier Deens, Noors en Zweeds lezen en er is een optreden van taalvirtuoos Ronald Snijders. De succesvolle taalpubquiz beleeft een nieuwe ronde in café Bruis en er is een spectaculaire opening en een slotact. Kortom voor alle taalliefhebbers een geweldig aanbod.

De toegangsprijs voor de avond bedraagt bij aanmelding vooraf € 12,50. Voor zover de voorraad strekt zijn er ook op de avond zelf nog kaartjes te krijgen. Die kosten € 15,00.

Aanleiding en terugblik:

In februari 2018 is voor de achtste en laatste keer het Groot Amersfoorts Dictee (GAD) georganiseerd. De organisatie daarvan lag in handen van een comité, bestaande uit vijf leden, en viel onder de verantwoordelijkheid van de Volksuniversiteit Amersfoort.

Na de laatste versie van het GAD is het comité samen met andere  taalgeïnteresseerden gaan nadenken over een vervolg van het GAD waarbij meer aspecten van taal aan bod zouden komen. Dat heeft geresulteerd in een plan voor een Taalfeest Amersfoort in het Eemhuis, waarbij verschillende partijen hun bijdrage leveren.

Om dit Taalfeest te organiseren is een stichting opgericht, genoemd ‘Stichting Taalfeest Amersfoort’. Het bestuur van de stichting bestaat uit: Dirk Kooiman (voorzitter), Martin Lorijn (secretaris) en Roeleke de Witte (penningmeester).

Op 7 maart 2019 vond het Taalfeest voor het eerst plaats in het Eemhuis. Bij de voorbereiding en organisatie waren medewerkers betrokken van de bibliotheek, het KAdE Café, de Volksuniversiteit en een van de activiteiten vond plaats in Café Bruis (Scholen in de Kunst).

Klik hier voor een verslag.